Dom za lica sa invaliditetom u Prijedoru pruža usluge na visokom nivou i ne zaostaje za bilo kojom ustanovom ovog tipa u okruženju i šire. Godinama organizuju veći broj aktivnosti u okviru radne terapije u kojima učestvuju štićenici u zavisnosti od njihove starosti, interesovanja, zdravstvenog stanja, kao i navika koje su stekli prije dolaska u Dom.

Štićenici Doma proizvode sve vrste povrća, a od prošle godine i šampinjone, isključivo za potrebe kuhinje ove javne ustanove. Sve ove aktivnosti su sastavni dio stručnog socijalnog rada ustanove, njihov cilj je sačuvati preostale sposobnosti i radne navike korisnika, a raditi na sticanju novih, što na jedan posredan način omogućava bolji i kvalitetniji proces adaptacije korisnika na domsku sredinu i uslove života.

U Domu za lica sa invaliditetom u Prijedoru trenutno boravi oko 196 štićenika. Korisnici usluga Doma su osobe sa invaliditetom iz Republike Srpske, Federacije BiH, Hrvatske i Crne Gore.

M.Stegić

PrethodniBRAĆA JANJANINI NOKAUTIRALI PROTIVNIKE
SlijedećiUSORCI: U RAD STAVLJENA NOVA VODENICA (VIDEO)