20.8 C
Prijedor
Petak, 1 Decembra, 2023

RADNO VRIJEME U DANE PRAZNIKA

Najnovije vijesti

Na osnovu člana 4. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, („Sl.glasnik RS“, broj : 43/07), člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ broj : 97/16), člana 5. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku, uslužnu i djelatnost igara na sreću na području grada Prijedora („Sl.glasnik grada Prijedora“ , broj : 2/14) i člana 77. Statuta grada Prijedora („Sl.glasnik Grada Prijedora“ broj: 5/15), Gradonačelnik Prijedora, d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

1. Prvi dan praznika Nove godine, 1.1.2017. godine (nedelja), je neradni dan,

osim za subjekte pobrojane u tački 4.

2. Drugi dan praznika Nove godine, 2.1.2017. godine (ponedeljak), mogu da rade svi
registrovani privredni subjekti u vremenu od 08,00 do 14,00 časova.

3. Na Dan Republike Srpske, 9.1.2017. godine (ponedeljak), mogu da rade svi
registrovani privredni subjekti u vremenu od 08,00 do 14,00 časova.

4. Subjekti pobrojani u članu 5. Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku
uslužnu i djelatnost igara na sreću na području grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj: 2/14) i to :
-subjekti koji obavljaju djelatnost proizvodnje i prodaje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača, s tim da je u vremenu od 0,00 do 06,00 časova dozvoljena samo šalterska prodaja,
-apoteke,
-benzinske pumpe,
-trgovačke radnje tipa „dragstor“,
-trgovačke radnje koje se nalaze u sklopu staničnih objekata,
kao i prodavnice pogrebnom opremom,
mogu da rade u sve navedene dane praznika u vremenu od 00,00 do 24,00 časa.

5. Privredni subjekti koji obavljaju proizvodnu i prerađivačku djelatnost u navedene
dane republičkih praznika (osim 1.1.2017. godine) mogu raditi u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih.

6.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku grada Prijedora.

GRADONAČELNIK
Milenko Đaković