Grad Prijedor objavio je danas javni poziv za učešće u izboru pružalaca usluge javne kuhinje za 2022. godinu na koji se mogu prijaviti udruženja i nevladine organizacije koji ispunjavaju uslove za pružanje ove usluge.
Podnosioci prijave dužni su da dostave ponudu sa vrstom i cijenom obroka i brojem korisnika koje javna kuhinja može uslužiti u toku jednog dana, a rok za podnošenje prijava je 15 dana. Grad Prijedor donio je prošle godine odluku o usluzi javne kuhinje, čime je ova oblast prvi put regulisana u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti Republike Srpske.
Prema ovoj odluci, pravo na uslugu javne kuhinje mogu ostvariti korisnici prava na novčanu pomoć, hronično oboljela lica koja žive sama bez redovnih mjesečnih primanja, beskućnici, kao i sva lica za koja se, na osnovu priložene dokumentacije i stručnog uvida u porodične i lične prilike u kojima lica žive, procijeni da se nalaze u stanju socijalne potrebe i da ne mogu na drugi način obezbijediti obrok.
Proceduru i način ostvarivanja prava na uslugu javne kuhinje utvrđuje Centar za socijalni rad i dostavlja ih Odjeljenju za društvene djelatnosti grada Prijedora, a na osnovu objavljenog javnog poziva koji se raspisuje u prvom kvartalu tekuće godine, grad vrši izbor pružalaca usluge javne kuhinje. U Prijedoru rade dvije javne kuhinje, a otvaranje prve inicirali su gimnazijalci 2010. godine prikupljanjem potpisa sugrađana. Nepunu godinu kasnije Hrišćanska humanitarna organizacija “Hljeb života” podijelila je prve obroke u prvoj javnoj kuhinji gradu na Sani, a od 2013. to čini i u Ljubiji.
Krajem 2016. godine drugu javnu kuhinju otvorilo je Udruženje građana “Optimisti”. Za sufinansiranje javnih kuhinja u budžetu grada za prošlu godinu bilo je planirano 120.000 KM, a rebalansom je taj iznos uvećan na 150.000 KM, koliko iznosi i plan budžeta za ovu godinu.

SRNA

PrethodniIDUĆE SEDMICE IMUNIZACIJA U ZGRADI DOMA ZA STARIJA LICA
SlijedećiPREKOMJERNI UVOZ REMETI POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU