Sutra će, sa početkom u 10.00 časova, biti održana 30. sjednica Skupštine grada Prijedora. Na dnevnom redu naći će se 13 tačaka.

Odbornici će, između ostalog, raspravljati o Prijedlogu odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana dijela centralnog područja Prijedora između desne obale rijeke Sane i dijelova ulica Kralja Petra I Oslobodioca, Radnička i Srpskih Velikana, o utvrđivanju odgovornosti gradonačelnika u vezi neizvršavanja akata koje je donijela Skupština grada.

Pred odbornicima će se naći i Informacija o realizovanim i nerealizovanim projektima na sanaciji šteta nastalih u poplavama 2014. godine.

B.D.

PrethodniAVANTURA PARK BOGATIJI ZA ZIP-LAJN U DUŽINI OD 250 METARA (video)
Slijedeći„RUDAR“ POBJEDIO „SLAVIJU“