Centar za socijalni rad Prijedor i u prošloj godini bilježi povećan broj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć. Kako pojašnjava Branislav Vujasin, v.d. direktora Centra, tokom 2019. godine zaprimili su 454 zahtjeva, od kojih je 392 odobreno, a 62 odbijeno zbog neispunjavanja uslova za ostvarivanje ovog prava.

– Razlozi su različiti: siromaštvo, dugotrajna nezaposlenost, troškovi liječenja, pomoć žrtvama porodičnog nasilja, socijalne i ekonomske posljedice bolesti, te druge nepredviđene okolnosti. Kada je riječ o prošloj godini, Centar nema neriješenih predmeta za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć – dodao je Vujasin.

Pored toga, 2019. godine po službenoj dužnosti odobrena su 84 zahtjeva za jednokratnu pomoć u novcu i namirnicama, za nabavku školskog pribora odobreno je 58 zahtjeva, a 60 paketa pomoći uručeno je ugroženom stanovništvu tokom poplava u maju prošle godine. – Ima dosta slučajeva da građani nisu informisani, odnosno da nisu ni u stanju da znaju svoja prava koja ostvaruju putem Centra za socijalni rad. Kao što je bilo slučaj sa sestrama Sablić, koje nisu imale ni ličnu kartu. Morali smo da vršimo njihovu identifikaciju, kako bi ostvarile pravo na jednokratnu pomoć, jer se nalaze u stanju socijalne potrebe. Zato apelujem na građane da ukoliko imaju neke informacije o takvim licima, da se obrate Centru gdje će dobiti sve upute, a naš socijalni radnik će izaći na teren da utvrdi stanje – dodao je Vujasin. 

Podsjećanja radi, pravo na jednokratnu pomoć obezbjeđuje se pojedincu, članovima porodice ili porodici u cjelini, koji se trenutno nalaze u stanju socijalne potrebe.

M.Šodić

PrethodniRepertoar kina “Kozara” od 23. do 29. januara 2020.
SlijedećiVELIKA ZAINTERESOVANOST ZA PROJEKTE SAMOZAPOŠLJAVANJA (video)