Forum za bezbjednost zajednice grada Prijedora u ovoj godini započinje pripreme za izradu četvorogodišnjeg strateškog bezbjednosnog plana za period 2022-2025, navedeno je u programu rada ovog savjetodavnog tijela za 2021. godinu.

Rad Foruma u ovoj godini baziraće se na realizaciji programskih zadataka definisanih u strateškom bezbjednosnom planu za period 2018-2021, kao i na realizaciji zadataka koji proisteknu iz aktuelne bezbjednosne situacije u toku godine, a sve radi daljeg unapređenja opšteg bezbjednosnog ambijenta.

“Opšta konstatacija članova Foruma je program dobro koncipiran i da daje dovoljno širine za djelovanje svih institucija koje učestvuju njegovom radu. Zaključeno je i da se program u skladu sa potrebama može dograđivati tokom kalendarske godine”, rekao je zamjenik predsjednika Foruma Draško Đenadija.

Predsjedavajuća Foruma Vanja Dejanović navela je da su u prošloj godini održane četiri redovne sjednice Foruma, u skladu sa okolnostima pandemije i uz pridržavanje epidemioloških mjera. Ona je navela da je Forum i tokom 2020. godine nastavio sa aktivnostima prepoznavanja svih problema koji su bili rizični za bezbjednosno stanje grada i građana i dao svoj doprinos rješavanju bezbjednosne problematike.

Realizovani su radni sastanci rukovodstva Foruma sa predstavnicima drugih institucija i organizacija koje su pokazale interes za uspostavljanje saradnje sa Forumom, uz prilagođavanje trenutnim prilikama.

Veza Foruma sa Skupštinom grada se ostvaruje posredstvom Savjeta za bezbjednost kao stalnog skupštinskog tijela, sa građanima posredstvom zvanične veb-stranice grada Prijedora i sa Gradskom upravom i Policijskom upravom Prijedor posredstvom pravovremenog izvještavanja o radu Foruma.

Dejanovićevu i Đenadiju prošlog mjeseca odbornici gradske skupštine izabrali su za vanjske članove Savjeta za bezbjednost Skupštine grada Prijedora, dok članove iz reda odbornika čine predsjednik Skupštine grada Mirsad Duratović, zatim Dalibor Grabež i Nemanja Gruban. 

SRNA