U šest banaka otvoreni su računi posebnih namjena Fonda solidarnosti za obnovu Repubike Srpske za dobrovoljnu uplatu novčanih sredstava za sanaciju posljedica izazvanih virusom korona.
Sredstva se mogu uplatiti kod NLB banka na račun 562-099-81260706-37, Naše banke 554-004-00000439-72, Unikredit banke 551-790-22207349-49, Komercijalne banke 571-010-00002383-93, Nove banke 555-090-00137261-52 /KM/ i za uplate u evrima Nova banka BA395551101000275797.
Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u Republici Srpskoj izazvanu virusom korona, kao i potrebu da se, s ciljem sprečavanja daljih štetnih posljedica, obezbijede znatna finansijska sredstva, a uvažavajući činjenicu da su aktivirani računi posebnih namjena Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, Vlada je na sjednici održanoj 26. marta donijela zaključak kojim sugeriše svim zaposlenim u institucijama Srpske, kao i imenovanim i postavljenim licima koji vrše javne funkcije da se po principu dobrovoljnosti i solidarnosti odreknu dijela svojih primanja za mart te da ih uplate na račune posebnih namjena Fonda solidarnosti.
Opredjeljenje predsjednika Vlade i ministara je da izdvoje po pola neto plate, za mart ove godine u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.  Vlada Republike Srpske je dala preporuku svim zaposlenim u institucijama Republike Srpske čija su neto primanja do 1.000 KM da izdvoje do pet odsto od iznosa neto plate, a zaposleni čija primanja u neto iznosu prelaze 1.000 KM izdvoje do 10 odsto u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.  Vlada Republike Srpske predlaže svim rukovodiocima institucija Republike Srpske da anketiraju svoje zaposlene i da se oni opredijele da li i koji procenat svojih primanja žele da usmjere na račun posebnih namjena Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.
Vlada je sugerisala svim izabranim i postavljenim licima iz Republike Srpske koji vrše javne funkcije, rukovodećim državnim službenicima i namještenicima, te direktorima javnih preduzeća, javnih ustanova i fondova da se odreknu dijela svoje nato plate za mart u iznosu od 20 odsto u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske. Takođe, Vlada Republike Srpske je predložila i članovima upravnih i nadzornih odbora i odbora za reviziju da se odreknu naknade za mart, koju dobijaju na osnovu članstva u tim odborima u korist Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.  Vlada je sugerisala i jedinicama lokalne samouprave da predlože zaposlenim da dio od iznosa neto plate izdvoje u korist Fonda solidarnosti za obnovu Srpske.

SRNA

PrethodniFORMA IZJAVE ZA ODGOĐENO PLAĆANJE PORESKIH OBAVEZA NA INTERNET STRANICI UPRAVE
SlijedećiStarijim od 65 utorkom i petkom biće dozvoljeno kretanje od 7 do 10 časova