Četvrtak, 25. Aprila 2024.
11.8 C
Prijedor

U SUSRET PROLJETNIM RADOVIMA: OPREZ KOD PALJENJA VATRE NA  OTVORENOM

NAJNOVIJE VIJESTI

Dolaskom proljeća, intenziviraju se radovi na krčenju zemljišnih posjeda, uklanjanju biljnog otpada i korova. Samim tim povećavaju se intervencije na gašenju požara na otvorenom. Od ukupno 365 intervencija prijedorskih vatrogasaca u prošloj godini, 58 se odnosilo na gašenje požara šume i niskog rastinja. Zbog toga iz prijedorske Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice apeluju na građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru, a ukoliko to moraju, da se pridržavaju preporuka na koje vatrogasci redovno ukazuju. Zakonom o prekršajnom postupku predviđeno je da će kaznom od sto do 1.000 KM biti kažnjeno fizičko lice ukoliko vrši spaljivanje otpada, a da o tome nije obavijestilo Teritorijalnu vatrogasno-spasilačku jedinicu.

“Ukoliko već moraju da spaljuju, neka pale male količine otpada istovremeno. Vatru ne treba paliti barem dvjesta metara u blizini šume ili 30 metara od objekata koji su izgrađeni od gorivog materijala. Građani vatru da ne pale ispod dalekovodnih žica, a prostor gdje se vrši spaljivanje da se pripremi, odnosno da se očisti u dovoljnoj veličini da se vatra ne prenese na druge gorive objekte. Takođe ne spaljivati biljni otpad i korov u blizini stalnih nasada voćnjaka. Ukoliko se spaljuje veća količina otpada, da se obavezno o tome obavijesti Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica, jer ćemo mi, u tom slučaju, dati naprtnjače ili poslati našu ekipu koja će dežurati”, rekao je Radovan Martić, starješina TVSJ Prijedor.

Deborah Sovilj