Ekipe Zavoda za izgradnju grada, ovih dana, vrše prikupljanje podataka za izradu elaborata „Prikuplјanje i sistematizacija podataka za potrebe izrade Adresnog registra na dijelu teritorije grada Prijedora“, koju su započeli u oktobru prošle godine. U narednom periodu planiran je terenski obilazak mjesnih zajednica Omarska, Lamovita, Kozarac, Hambarine i Ljubija. Terenski rad podrazumijeva identifikaciju svih objekata koji se numerišu, određivanje vrste objekta, određivanje pripadnosti objekta određenoj ulici, uzimanje informacije o vlasniku objekta i broju domaćinstava, uzimanje podataka o obilјeženim ili neobilјeženim objektima, evidentiranje porušenih i planiranih objekata i ostalo.

Word

Za ove aktivnosti neophodna je saradnja sa predstavnicima mjesnih zajednica i građanima koji najbolјe poznaju stanje na terenu. Zato iz gradskog Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove pozivaju građane da omoguće nesmetan rad ekipama na terenu i da pruže potrebne informacije koje će omogućiti izradu elaborata, a nakon toga uspostavu Adresnog registra. Uspostava adresnog registra je od velike važnosti za grad, a konačan cilј je da nakon njegove izrade više ni jedan građanin neće imati adresu bb.

 

KV

PrethodniTubin: Bez turbulencija u unutarstranačke izbore (video)
SlijedećiPočeo kurs šivenja i krojenja (video)