U toku je 30-ta sjednica Skupštine grada Prijedora. Pred odbornicima se našlo devet tačaka  dnevnog reda.Najviše pažnje bilo je posvećeno raspravi i utvrđivanju odgovornosti gradonačelnika u vezi neizvršavanja akata koje je donijela Skupština grada. Izvjestilac na ovoj tački, odbornik DF-a Mirsad Duratović,  između ostalog je naveo da je gradonačelnik nekoliko puta odbio da Skupštini podenese izvještaje o realizacij javnih nabavki u 2018., te o realizaciji sanacije šteta nastalih u poplavama 2014. godine. Takođe, Duratović je naveo da gradonačelnik nije obezbijedio primjenu svih zaključaka i amandmana  koje je usvojila skupština. Na ovom zasjedanju odbornici su usvojili prijedlog Odluke o pristupanju  izradi Prostornog plana  grada Prijedora 2020-2040 godina, kao i prijedlog Akcionog plana za rješavanje  problema Roma u oblasti  zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja i kulture, socijalne i zdravstvene zaštite na području Prijedora  za period 2019-2023.

Nastavka zasjedanja možete pratiti putem našeg portala ili na programu Radio Prijedora.

KV

PrethodniSANKCIONISANO 97 VOZAČA TRAKTORA
SlijedećiZA PROIZVODNJU PŠENICE IDUĆE GODINE 300 KM PO HEKTARU