Nezaposleni koji su evidentirani na Zavodu za zapošljavanje pravo na zdravstveno osiguranje neće od 1. januara ove godine koristiti po osnovu nezaposlenosti već direktno u Fondu zdravstvenog osiguranja RS. I to na osnovu novih propisa u Republici Srpskoj . U  prijedorskoj Filijali Fonda zdravstvenog osiguranja očekuju  oko 17 500 novih osiguranika.

Dalibor Pavlović, rukovodilac prijedorske Filijale Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a,  kaže da nema potrebe za gužvama koje su na šalterima Fonda evidentne ovih januarskih dana, jer prijave traju do 29 februara. Naglašava da je Zavod za zapošljvanje od prvog januara odjavio sve nezaposlene sa zdravstvnog osiguranja. Automatski su  prijavljeni kao osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a. Ovo je način da se spriječe brojne zloupotrebe pogotovo kad je riječ o formalno nezaposlenim licima koja prihode ostvaruju po raznim osnovama ili rade recimo u inostranstvu a koristila su  osiguranje  po osnovu nezaposlenosti i preko Zavoda za zapošljavanje. Pavlović ističe da  bi više reda u ovoj oblasti  trebalo  donijeti  i određene uštede. Biće smanjena zloupotreba sistema, ali  i otvorena mogućnost  da zdravstveno osiguranje koriste oni građani kojim to zaista treba. Samim tim , ističe, biće povećana i prava osiguranika, sredstva za liječenje teških bolesti, nabavku novih  lijekova, mogućnost zahtijevnih operativnih zahvata po koje se do sada odlazilo u inostranstvo  slično.

M.Z.

PrethodniPAKETIĆI ZA NAJMLAĐE PLANINARE “KLEKOVAČE” (video)
SlijedećiSKUPŠTINSKA VEĆINA PODNIJELA INICIJATIVU ZA SMJENU AJDINA MEŠIĆA