U Policijskoj upravi Prijedor danas je održan radni sastanak predstavnika medija i policijskih službenika s ciljem otklanjanja nedoumica u vezi s radom na terenu. Bila je ovo dobra prilika da se, tokom neformalnog razgovora, razmotre primjeri dosadašnje saradnje koju je načelnik PU Sretoja Vujanović ocijenio uspješnom.

– U dosadašnjem periodu nije bilo incidentnih situacija koje bi bile teme ovog sastanka. Prije svega govora je bilo o uspješnoj saradnji i njenom unapređenju u narednom periodu – rekao je Vujanović.

Na sastanku su razmotrene obaveze koje proizilaze iz Smjernica OSCE-a za policiju u ophođenju s medijima i Smjernice za medije u ophođenju s policijom, gdje je precizirano ponašanje i jednih i drugih na terenu. Ovaj radni sastanak praktično je nastavak slične debate koja je, u organizaciji Udruženja novinara RS, ranije održana u Banjaluci.

M. Z.

PrethodniDUŠANU KOVAČEVIĆU NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO (video)
SlijedećiKONTROLE ISPLAĆIVANJA DIJELA PLATE U GOTOVINI