Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su Nacrt budžeta grada za 2019. godinu. Prema ovom dokumentu, budžet za iduću godinu iznosio bi 41.696.416 KM, što je za oko četiri miliona KM manje od rebalansiranog budžeta za ovu godinu. Usvojen je i nacrt drugog rebalansa budžeta za ovu godinu, koji iznosi 45.537.677 KM.

– Rebalansom je predviđeno sve ono što nismo predvidjeli budžetom za 2018. Uglavnom se tu radi o infrastrukturnim radovima koji su postali aktuelni u ovoj godini, poput dvorana u Omarskoj i na Urijama, škole u Rasavcima, tercijarne mreže na vodovodu “Crno vrelo” i niza drugih projekata započetih u ovoj godini – rekla je načelnica Odjelјenja za finansije Bilјana Malbašić.

Ona je napomenula da su budžetom planirana sredstva za sve one namjene koje se inače finansiraju od strane Grada, s tim da je došlo i do određenih povećanja.

– Povećana su sredstva za socijalna davanja, za sport, rad amaterskih društava i tako dalјe. Obezbijeđeno je funkcionisanje svih odjelјenja i korisnika. Nadam se da ćemo, uz konstruktivnu raspravu, usvojiti i prijedlog budžeta, kako bi se obezbijedilo normalno funkcionisanje Gradske uprave u narednoj godini – rekla je Malbašićeva.

Pored ovih, usvojen je i Nacrt odluke o usvajanju Programa korištenja prihoda ostvarenih na osnovu vodnih naknada za 2018. godinu. Dvadeseta sjednica Skupštine grada biće nastavlјena u petak, 23. novembra.

Z.J.