24.8 C
Prijedor

(VIDEO) PERSONALNA ASISTENCIJA PODRŠKA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Personalnom asistencijom je osobama sa invaliditetom omogućeno obavljanje svakodnevnih aktivnosti i savladavanje prepreka. Ovo podrazumijeva povremenu podršku, ili onu od 24 sata. Aktivnosti mogu da obuhvataju podršku u ličnoj njezi, oblačenju, ishrani, kućnim poslovima, kupovini itd.  Centar za socijalni rad Prijedor  je lokalni nosilac brige i zaštite lica sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju.Kroz Zakon o socijalnoj zaštiti ova lica ostvaruju svoja prava. Četvrtu godinu zaredom Centar pruža i usluge personalne asistencije.

„Personalna asistencija je prošireno pravo iz Zakona o socijalnoj zaštiti“, kaže Gorica Jakovljević, stručni radnik u Centru za socijalni rad Prijedor. „ Naša ustanova je donijela Pravilnik o pružanju usluga personalne asistencije na osnovu koga lica sa invaliditetom ostvaruju ovo pravo. Pravo na uslugu personalne asistencije ostvaruju lica sa invaliditetom sa senzornim i tjelesnim oštećenjima kod kojih su očuvane intelektualne sposobnosti , a koji su zavisni od pomoći i njege drugog lica u potpunosti, navodi Jakovljević.

Lica koja su starija od 18 godina, a mlađa od 65 godina, lica koja žive sama ili čiji članovi porodice nisu u mogućnosti da mu pruže adekvatnu podršku imaju pravo na personalnu  asistenciju.Ovim im je omogućeno da se uključe u društveni život lokalne zajednice. Licima s invaliditetom je veoma značajna ovakva usluga.Veliki problem je i što se u poslednje vrijeme niko ne javlja na konkurs za perosnalnog asistenta.

Dejana Vujnović, predsjednik  Regionalnog udruženja distrofičara Prijedor kaže osim lica koja koriste invalidska kolica, ima I onih koji su ležeći pacijenti. Ističe da im je personalna asistencija od ogromnog značaja.Takođe navodi da se stalno raspisuju konkursi za personalne asistente, ali da se u poslednje vrijeme niko ne javlja na iste. Pominje I da je sadašnja gradska vlast jedina imala sluha I prepoznala stvarne probleme lica s invaliditetom.

„Jeste, prvi put. Ove prethodne vlasti u gradu Prijedoru nisu imale sluha ni  prema personalnoj asistenciji, ni prema svim ostalim potrebama ljudi sa invaliditetom. Niti kada su u pitanju  arhitektonske  barijere,  jer su to zapravo ključni problemi“,navodi Vujnović.

U prilog tvrdnji da je jedino sadašnja vlast imala sluha i osjećaja za potrebe lica sa invaliditetom  govori i činjenica  da pored Banjaluke Prijedor jedini  u Srpskoj pruža usluge personalne asistencije. U Prijedoru ima 11 korisnika perosonalne asistencije i 6 sertifikovanih personalnih asistenata.Regionalno udruženje distrofičara Prijedor trenutno ima 13 članova.

Gordana Kaurin

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno, ali uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na https://kozarski.com/

NAJČITANIJE