Donošenjem zakona 2009. godine u obrazovni sistem Republike Srpske uvedena je inkluzija, mogućnost da djeca sa lakom mentalnom retardacijom pohađaju redovne osnovne i srednje škole. Međutim,  sistem inkluzije podrazumijeva uvođenje pomoćnih nastavnika, odnosno personalnih asistenata koji rade sa tom djecom.

Jer za njih se nastava izvodi po posebno prilagođenom programu. Osim nekoliko časnih izuzetaka i to u početku, najveći broj i osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj, nema sredstava za te namjene, pa se sve svodi na  povremenu edukaciju prosvjetnih radnika za rad sa tom djecom. To uveliko otežava organizovanje i izvođenje nastavnog procesa u školama koje prihvataju takvu djecu.

Za razliku od mnogih drugih sredina, Prijedor ima Javnu ustanovu Centar „Sunce“ u koji je prerasla nekadašnja specijalna  škola. U okviru ovoga centra trenutno osnovnu i srednju školu pohađa 120 učenika, koji imaju najbolje uslove za  obrazovanje u skladu sa svojim mogućnostima.

Međutim, roditelji i dalje izbjegavaju slanje djece u ovu ustanovu, u kojoj se savim sigurno mogu osposobiti za izuzetno kvalitetne bravare, krojače i kuvare.

S. M.

foto: Giga

PrethodniNABAVLJENA PUŠKA ZA USPAVLJIVANJE
SlijedećiGASNIM PIŠTOLJEM RANIO KOMŠIJU