13.8 C
Prijedor
Nedjelja, 1 Oktobra, 2023

ZA PUTNU INFRASTRUKTURU MILION I PO MARAKA

Najnovije vijesti

U budžetu grada Prijedora za ovu godinu predviđeno je 1.550.000 KM za održavanje, rekonstrukciju, izgradnju i zaštitu lokalnih i nekategorisanih puteva od značaja za grad, kao i ulica.

Od ovog iznosa za redovno održavanje makadamskih puteva planirano je 700.000 KM, za održavanje asfaltnih puteva i za zimsko održavanje puteva i ulica po 300.000 KM, za izgradnju puteva i ulica 100.000 KM, a za održavanje putnih objekata, zaštitu puteva i hitne intervencije, te rekonstrukciju puteva i ulica po 50.000 KM.

Osim predviđenih 1,5 miliona maraka, godišnjim planom održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih puteva, nekategorisanih puteva i ulica na području Prijedora računa se i na dio sredstava iz prihoda od vodnih i šumskih naknada za 2017. godinu.

Sredstva planirana gradskim budžetom nisu dovoljna za realizaciju velikog broja zahtjeva, tako da je bez kreditnih ili drugih sredstava nemoguće računati na veliki obim poslova asfaltiranja puteva i ulica, navode u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine grada Prijedora.

Kada je riječ o održavanju makadamskih puteva, osim planiranih sredstava, savjetima mjesnih zajednica biće na raspolaganju u prosjeku 200 do 250 metara kubnih nasipnog materijala i 10 sati rada mehanizacije vrijednosti oko 4.000 KM, što će savjeti rasporediti na osnovu svojih planova nasipanja puteva.

izvor: Srna

foto: Giga