Poreska uprava Republike Srpske saopštila je da je u okviru redovnih aktivnosti došla do određenih indicija da pojedini poreski obveznici u Republici Srpskoj ne prijavljuju sav prihod Poreskoj upravi, a kontrolama evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa utvrđeno je da uredno izdaju fiskalne račune.

Podaci do kojih je došla Poreska uprava prilikom analiza razmijenjeni su sa MUP-om Republike Srpske, o čemu je obaviješteno i Republičko javno tužilaštvo-Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, navedeno je u saopštenju.

U saopštenju se podsjeća da po naredbi Okružnog suda Banjaluka, inspektori MUP-a Republike Srpske u saradnji sa inspektorima Poreske uprave od jutros vrše pretrese, te privremeno oduzimaju predmete i dokumentaciju iz više poslovnih objekata u Srpskoj radi prikupljanja dokaza u vezi sa postojanjem osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo utaja poreza i doprinosa.

Cilj prikupljanja dokaza neće biti samo utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti poreskih obveznika, nego će te dobijene informacije poslužiti Poreskoj upravi Srpske i za utvrđivanje dodatnih poreskih obaveza, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku, korištenjem indirektnih metoda utvrđivanja poreske osnovice, ističe se u saopštenju.

Poreska uprava navela je da će i u narednom periodu, u saradnji sa drugim institucijama, nastaviti rad na razotkrivanju krivičnih djela iz oblasti poreza sa ciljem da svi poreski obveznici posluju u skladu sa pozitivnim propisima, te da bude stvorena lojalna konkurencija, odnosno da svi poreski obveznici u Republici Srpskoj posluju pod istim uslovima.

U saopštenju je upućen poziv poreskim obveznicima da poštuju zakonske propise i da dobit grade na pružanju kvalitetnijih usluga građanima, u zakonskim okvirima i fer tržišnoj utakmici, a ne na izbjegavanju poreskih obaveza, jer cilj Poreske uprave nije kažnjavanje poreskih obveznika, već njihovo uvođenje u legalno poslovanje i eliminisanje nelojalne konkurencije.

Pripadnici Uprave MUP-a Republike Srpske za organizovani i teški kriminalitet, u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava Banjaluka i Prijedor i Poreske uprave, realizuju operativnu akciju “Fiskalne kase”, u okviru koje se danas vrše pretresi na 33 lokacije kod 22 lica.

SRNA