5.8 C
Prijedor
Srijeda, 7 Decembra, 2022

ZAKLJUČCI GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Najnovije vijesti

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 02.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan registrovan je još jedan slučaj pojave inficiranog lica virusom korona, tako da su trenutno dva lica zaražena korona virusom, a jedno lice je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom je 396 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 699 lica. U formiranim karantinima je trenutno smješteno 30 lica koja su pod zdravstvenim nadzorom.
  2.  Doneseno je Rješenje o formiranju odbora za praćenje i odobravanje korištenja sredstava sa posebnog žiro-računa Bolnice „Doktor Mladen Stojanović“ Prijedor na koji se uplaćuju  sredstva donacije  namijenjena za potrebe funkcionisanja bolnice u okolnostima aktuelne epidemiološke situacije.
  3. Gradonačelnik grada Prijedora je donio naređenje o formiranju, uslovima i načinu funkcionisanja karantina koji se formira u Hotelu „Prijedor“ u Prijedoru.
  4. Svi subjekati kojima su utvrđene obaveze u uspostavljanom karantinu u Hotelu „Prijedor“ preduzeli su aktivnosti koje su naložene Naređenjem gradonačelnika o formiranju, uslovima i načinu funkcionisanja ovog karantina.
  5. Od strane JZU „Doktor Mladen Stojanović“ preduzete su aktivnosti neophodne za nabavku i uspostavljanje monitoring sistema i obezbjeđenje drugih neophodnih uslova za funkcionisanje ove zdravstvene ustanove u uslovima aktuelne epidemiološke situacije izazvane  pojavom  novog korona virusa.
  6. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije, kao i nadležni inspekcijski organi, preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
  • Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno  donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se preduzeća registrovana za javni prevoz na području grada Prijedora da u potpunosti sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije, donesen 01.04.2020.godine, kojim se javni prevoz lica u drumskom saobraćaju obustavlja na područnim autobuskim linijama (republičke autobuske linije do 50 kilometara). Ova obaveza ostaje na snazi dok traje vanredna situacija u Republici Srpskoj.

2. Obavezuju se svi nadležni subjekti da preduzmu sve potrebne mjere aktivnosti za održavanje sanitarno-higijenskih i drugih uslova za boravak lica u formiranim karantinima na području grada Prijedora.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije.

Broj: 02-sl-19/20

Datum: 02.04.2020. godine

KOMANDANT Milenko Đaković