Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 08.04.2020. godine od 10:00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slјedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

 1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan slučaj  pojave obolјenja od virusa  korona. Pod zdravstvenim nadzorom je 105 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 999 lica. U formiranim karantinima trenutno je smješteno 82 lica.
 2. Dana 07.04.2020. godine od strane Ministarstva zdravlјa i socijalne zaštite  Republike Srpske Gradskom štabu za vanredne situacije proslijeđena je Procedura za postupanje sa otpadom u karantinu za lica koja su pod sumnjom i za lica kod kojih je dokazan virus SRRS –CoV-2.
 3. U toku prethodnog dana izvršena je dezinfekcija stambenih zgrada- ulaza i stubišta u stambenim zgradama na području Ljubije, naselјa Urije i neselјa Tukovi.
 4. U skladu sa preporukama Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Odjelјenje za privredu i polјoprivredu je izradilo Program ublažavanja poslјedica izazvanih korona virusom u oblasti polјoprivredne proizvodnje na području grada Prijedora za 2020. godinu. Budžetskim sredstvima će se fizičkim licima, preduzetnicima i pravnim licima subvencionisati sjemenski materijal i mineralno đubrivo, koji su namjenjeni prolјetnoj sjetvi u toku 2020. godine.
 5. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donosti zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

  Zaduženja i preporuke:

 1. Obavezuju se a.d. „Komunalne usluge“ Prijedor i JZU „Dom zdravlјa“ Prijedor da prilikom zbrinjavanja otpada u formiranim karantinima na području grada Prijedora u potpunosti postupaju u skladu sa „Procedurom za postupanje sa otpadom u karantinu za lica koja su pod sumnjom i za lica kod kojih je dokazan virus SRRS–CoV-2“ koja je dostavlјena od strane Ministrastva zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske.
 2. Zadužuje se Odjelјenje za privredu i polјoprivredu da izradi javni poziv za realizaciju Programa ublažavanja poslјedica izazvanih korona virusom u oblasti polјoprivredne proizvodnje na području grada Prijedora za 2020. godinu.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se Organi i Službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije.

DOSTAVLjENO:

 • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
 • Javnim ustanovama
 • Institucijama
 • a/a

Broj: 02-sl-23/20

Datum: 08.04.2020. godine

KOMANDANT  Milenko Đaković

PrethodniPOČINJE MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE U PRIJEDORU (video)
SlijedećiNESTANAK VODE ZBOG VELIKOG KVARA