Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 20.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

       ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora u poslјednja 24 sata  registrovana su još  tri lica sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 28  lica sa pozitivnim testom na  virus korona . Do sada se 13 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 6 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom- u kućnoj izolaciji  je 367 lica. Zdravstveni nadzor je prestao  za 1495 lica.

    -U Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 18

    lica  sa utvrđenim obolјenjem od novog virusa korona od kojih su 14 lica iz 

    Prijedora i po jedno lice iz Novog Grada , Kozarske Dubice , Oštre Luke i

    Kostajnice.

  • Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne  Gradskog štaba za vanredne situacije.
  • Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke.

1. Obavezuju se svi poslovni subjekti na području grada Prijedora da obavlјanje svoje djelatnosti vrše uz potpunu primjenu Uputstva za postepeno ublažavanje mjera zaštite od korona virusa izdatog od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

2.Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora  da redovno sprovode kontrolu primjene mjera datih uputstvima za postepeno ubažavanje mjera zaštite od korona virusa za pojedine djelatnosti  izdatih od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a
  •  

Broj: 02-sl-50/20

Datum: 20.05.2020. godine   

  KOMANDANT

     Milenko Đaković

PrethodniArcelorMittal Prijedor obustavlja proizvodnju
SlijedećiREDOVNE ISPLATE NAKNADA KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD (video)