GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i  člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“,  broj: 121/12 )  i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj:7/13 ), na sjednici održanoj dana 11.03.2020 Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora,  donosi sledeće:

  ZAKLJUČKE

  1. Obavezuju sve sve institucije i sva fizička i pravna lica na području grada Prijedora da u potpunosti sprovode zaklјučke Vlade Republike Srpske donesene dana 10.03.2020. godine, radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa.
  2. Gradski štab za vanredne situacije je zauzeo stav da se nastavi rad vrtića na području grada Prijedora pod uslovom pojačanih mjera higijene, praćenja i nadzora zdravstvenog stanja djece koja borave u vrtićima.
  3. Na području grada Prijedora u dosadašnjem periodu nije bilo pojave oboljenja od novog korona virusa (n SOV), a zdravstvene ustanove na području grada Prijedora su preduzele potrebne mjere pripreme i  izolacije lica koja su dolazila iz područja zahvaćenih novim korona virusom.
  4. Obavezuju se javna preduzeća i ustanove i druga pravna lica da intenziviraju aktivnosti na sprovođenju mjera higijene, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorijama u kojima obavlјaju svoju djelatnost.
  5. Obavezuje se a.d. „Komunalne usluge“ Prijedor da intenziviraju aktivnosti na odvozu i sanitarnom zbrinjavanju otpada, a a.d. “Vodovod“ Prijedor da intenziviraju aktivnosti na kontroli higijenske ispravnosti vode za piće i kontrolu rezidualnog hlora.
  6. Obavezuju se sve zdravstvene ustanove na području grada Prijedora da u skladu sa posebnim planovima rada u uslovima pojačane opasnosti i dalјe preduzimaju sve neophodne mjere izolacije i liječenja eventualno obolјelih od novog korona virusa.
  7.  Preporučuje se građanima na području grada Prijedora da redovno primjenjuju mjere lične higijene, a prije svega redovno pranje ruku, da vrše redovno provjetravanje i održavanje higijene prostorija u kojima borave kao i izbjegavanje bliskog kontakta sa osobama koje imaju akutnu respiratornu infekciju ili dolaze iz područja zahvaćenih  novim korona virusom.
  8. Obavezuju se zdravstvena i veterinarska inspekcija na području grada Prijedora da nastave  sa intenzivnim aktivnostima kontrole  sprovođenja sanitarno-higijenskih mjera i da nalože sprovođenje dodatnih sanitarno higijenskih mjera u skladu sa ukazanim potrebama radi zaštite zdravlјa stanovništva.

                                                                                                                                                                KOMANDANT: Milenko Đaković

                                                                                                                                                               

PrethodniSOVILJ: NEODGOVORNO PONAŠANJE JEDNOG NARODNOG POSLANIKA (video)
SlijedećiMEŠIĆ SMIJENJEN, DURATOVIĆ NOVI PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA (video)