Na sjednici održanoj dana 15.09.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće zaključke:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 15lica sa pozitivnim testom na  novi virus korona . Do sada se 190 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 17 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji  je 24 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 2479 lica.

U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 5 lica od kojih su 4 lica  iz Prijedora i  jedno lice iz  Krupe na Uni.

  •  Dana 14.09.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.55-1/20 kojim se  do 28. 09. 2020.godine zabranjuju sva javna okuplјanja u grupama većim od 50 lica. Ovim zaklјučkom se do 28.09. 2020.godine ograničava radno vrijeme ugostitelјskim objektima za ishranu i piće od 06,00 do 24.00 časova. Do 28.09. 2020.godine dozvolјavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isklјučivo bez prisutstva publike uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  • Republički štab za vanredne situacije je dana 08.09.2020. godine donio zaklјučak br.54-4/20 o odobrenju ulaska stranih državlјana u BiH kojim se predlaže Savjetu ministara u BiH da donese potrebna akta  u cilјu omogućavanja ulazaka stranih državlјana u BiH , koji posjeduju negativan PCR test na korona virus , a koji nije stariji od 48 sati.
  • Republički štab za vanredne situacije je dana 08.09.2020. godine donio zaklјučke: br.54-1/20, br.54-2/20  i  54-3/20 o raspodjeli medicinske opreme – respiratora i donaciji ličnne zaštitne opreme javnim  zdravstvenim ustanovama kojima je Bolnici „ Dr Mladen Stojanović“ Prijedor dodijelјeno: 6 respiratora – ventilatora VG70, 1 PAP –YN 730, 3 RA700b respiratora, te 1000 zaštitnih odijela.
  • Dana 02.09.2020.godine od strane Odjelјenja za društvene djelatnosti GU Prijedor Gradskom štabu za vanredne situacije upućen je zahtjev za davanje mišlјenja o prijedlogu JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor za početak filmskih projekcija u ovoj Ustanovi.
  • Dana 14.09.2020.godine održan je sastanak Tima za dezinfekciju Gradske uprave Prijedor kojem su prisustvovali predstavnici Udruženja voćara Prijedor, Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor i volontera kao učesnika u aktivnostima dezinfekcije javnih površina i javnih objekata čija realizacija će početi dana 16.09.2020.godine
  • Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane  Gradskog štaba za vanredne situacije
  • Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe , zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera utvrđenih zaklјučkom   Republičkog štaba za vanredne situacije br. 55-1/20 od 14.09.2020.godine uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

2.Gradski štab za vanredne situacije  apeluje na stanovnike grada Prijedor da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

3.Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da  u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave  vrše nadzor nad sprovođenjem mjera prevencije: korištenja lične zaštitne opreme, socijalne distance, dezinfekcije prostora  i radnog vremena ugostitelјskih objekata.

4. JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor može održavati filmske projekcije uz potpuno poštivanje mjera donesenih zaklјučcima Republičkog i Gradskog  štaba za vanredne situacije  kojima  su zabranjena javna okuplјanja u grupama većim od 50 lica uz održavanje  fizičke distance od 2 m i uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

5.Za potrebe dezinfekcije javnih površina i javnih objekata na području grada Prijedora koja se realizuje od strane Tima za dezinfekciju Gradske uprave Prijedor i drugih učesnika  potrebno je obezbijediti neophodne količine dezinfekcionih sredstava i druga potrebna zaštitna sredstva radi efikasne i bezbjedne realizacije ove aktivniosti.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Datum: 15.09.2020. godine   

KOMANDANT

    Milenko Đaković