Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1.Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 142 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona. Do sada se 349 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 26 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom, odnosno u kućnoj izolaciji  je 209 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 3.046 lica.

U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjeljenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 45 lica, od kojih su 38 lica  iz Prijedora, pet lica iz Novog Grada  i po jedno lice  iz  Kozarske Dubice i Sanskog Mosta.

2.        Dana 30.10.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.61-1/20 o odvijanju vaspitno-obrazovnog rada u prostorijama osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj kojim se  od 02.novembra 2020.godine nastavlja vaspitno obrazovni rad,kao i redovno organizovanje proširenog programa (produženi boravak i jutarnje čuvanje) u skladu sa  Zaključkom Vlade Republike Srpske br.04/1-012-2-2184/20 od 17.08.2020. godine.

3.        Dana 30.10.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.61-4/20 kojim se do 16.11.2020.godine ograničava radno vrijeme u periodu od 06,00 do 22,00 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za hranu i piće, kao i priređivačima igara na sreću. Do 16.11.2020.godine , u periodu od 22,00 do 06,00 časova, dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

4.        Dana 30.10.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak br.61-2/20 o donaciji lične zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju javnim zdravstvenim ustanovama kijim se dio lične zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava dodjeljuje JZU Dom zdravlja Prijedor i JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor.

5.        Dana 30.10.2020.godine Institut za javno zdravstvo Republike Srpske održao jesastanak sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave na kojem je analizirana epidemiološka sitacija i date smjernice za rad štabova za vanredne situacije koje su usmjerene na kontinuirani aktivni nadzor u školama, kontrolu epidemiološke situacije i mjera, te da se mjere na području lokalnih zajednica donose na bazi epidemiološke situacije i prisutnih  epidemioloških rizika.

6.        Dana 30.10.2020.godine Tim za dezinfekciju Gradske uprave Prijedor izvršio je dezinfekciju javnih ustavnova na području grada Prijedora i OŠ „Desanka Maksimović“ Prijedor , a dana 31.10.2020.godine od strane ovog tima izvršena je dezinfekcija prostorija dječijih vrtića u Kozarcu i Omarskoj.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se direktori osnovnih i srednjih škola na području grada Prijedora da obezbijede odvijanje vaspitno obrazovnog rada u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situcije br.60-1/20 od 30.10.2020. godine uz poštovanje i sprovođenje svih propisanih epidemioloških mjera.

2.Obavezuju se vlasnici svih ugostiteljskih objekata za ishranu i piće i priređivači igara na sreću na području grada Prijedora da se u potpinosti pridržavaju zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br. 61-4/20 od 30.10.2020.godine kojim se radno vrijeme ograničava na period od 06,00 do 22,00 časa.

3. Obavezuju se JZU Dom zdravlja Prijedor i JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor da preduzmu sve neophodne zdravstvene i epidemiološke  mjere u cilju obezbjeđenja neophodnih uslova za liječenje pacijenata oboljelih od COVID -19.

4.Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave, intenziviraju aktivnosti  i  vrše pojačane  kontrole i  nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

5. Gradski štab za vanredne situacije  apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

6.Gradski štab za vanredne situacije  će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

 Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.