Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 02.02.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slјedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 56 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 1.016 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 70 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji  je 127 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 5.721 lice. U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 49 lica od kojih su 33 lica  iz Prijedora,  6 iz Novog Grada,  5 lica iz Kozarske Dubice, 4 lica iz Oštre Luke i jedno lice iz Krupe na Uni.
  2. Dana 01.02.2021. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br. 67-1/21 kojim se do 22.02.2021. godine zabranjuju sva javna okuplјanja u grupama većim od 50 lica, muzika uživo u ugostitelјskim objektima za smještaj, ishranu i piće i ograničavaju privatna okuplјanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani i sl.). Ovim zaklјučkom je utvrđena i obaveza nošenja zaštitne maske na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i obaveza pridržavanja zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra.

Ovim zaklјučkom se do 22.02.2021. godine ograničava radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22.00 časa svim vrstama ugostitelјskih objekata za ishranu i piće i priređivačima igara na sreću. U ovom periodu u  vremenu od 22.00 do 06:00  časova  zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima, a dragstori mogu raditi isklјučivo putem šalterske prodaje.

  • Dana 01.02.2021.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.66-2/21 o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje „SARS-CoV-2“. Ovim zaklјučkom se Bolnici „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor dodjelјuje 900 komada direktnih antigenskih testova.
  • Republički štab za vanredne situacije je takođe dana 01.02.2021.godine donio zaklјučke br.67-4/21 kojim je JZU Dom zdravlјa Prijedor i Bolnici „Dr Mladen Stojanović“ dodijelio značajne količine lične zaštitne oreme (zaštitne maske, kape, rukavice, zaštitni ogrtači, jednokratna zaštitna odijela i ogrtači i sl).
  • Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne  Gradskog štaba za vanredne situacije.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se svi subjekti i sva  pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaklјučka Republičkog štaba za vanredne situacije  br. 67 -1/21 donesenog 01.02.2021. godine.

2.  Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kontinuirano vrše  kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja virusa korona, a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okuplјaju (do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4.Gradski štab za vanredne situacije će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-4/21

Datum: 02.02.2021. godine     

                                                                             KOMANDANT 

                                                                                                                             Dalibor Pavlović