Danas je održana završna konferencija projekta “Klasterizacija malih i srednjih preduzeća iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije”, koji provodi Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” u saradnji sa preduzećima “Cromex”, “Elker”, “CNC Power” i “Kolektor”. Cilj projekta je jačanje kapaciteta u oblasti metaloprerade, te unapređenje sposobnosti preduzeća da na brz i efikasan način obuče radnike za radna mjesta, koja podrazumijevaju primjenu novih tehnologija.

– Nekih dvadesetak ljudi koji već rade u sektoru metaloprerade su prošli kroz specifične obuke korištenja softvera, koji se koristi u metalopreradi i u mašinskoj industriji. Takođe, preduzeća su dodatno ojačana nabavkom nove opreme, a opremljena su interaktivnim displejima koji će se koristiti u daljim aktivnostima preduzeća – rekao je Goran Rodić, projekt-menadžer Agencije “PREDA”.

Vrijednost projekta je oko 80.000 KM, a oko 39.000 KM obezbijedio je USAID. U ovoj organizaciji tvrde da je u Bosni i Hercegovini više od 70 odsto izvozno orijentisanih preduzeća, od čega je najveći broj iz metaloprerađivačke industrije.

– USAID vam je usmjeren na podršku malim i srednjim preduzećima kroz njihovo veće učešće, kako na domaćem, tako i na izvoznom tržištu. Sve to kroz razvoj radne snage, veći kvalitet proizvoda i tržišne inovacije – istakao je Peter Cronin, direktor Ureda za demokratizaciju USAID-a.

Kroz pomenuti projekat unapređeni su i kapaciteti Agencije “PREDA” i to instaliranjem najnovijih licenci za odgovarajuće softvere i dodatne memorije za izvođenje obuke iz 3D modeliranja i drugih obuka baziranih na informacionim tehnologijama.

B.D.