24.8 C
Prijedor

SMANJEN BROJ KORISNIKA KOJIMA JE PRESTALO PRAVO NA PENZIJU

Pravo na isplatu penzije u prošloj godini prestalo je za 13.353 korisnika, što je smanjen broj u odnosu na prethodne dvije godine, saopšteno je iz Fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje /PIO/ Republike Srpske.
U toku 2021. godine ovo pravo je prestalo za 18.212 korisnika, a 2022. za 15.112 korisnika.
Na smanjenje broja prestanaka prava od 2021. godine do 2023. godine uticalo je, između ostalog, ukidanje obustavljanja isplata korisnicima penzije sa prebivalištem u Srbiji zbog nedostavljanja potvrde o životu, koja se sada vrši elektronskom razmjenom podataka, navode iz Fonda PIO.
Kada je riječ o smrti korisnika, tokom 2021. i dijelom 2022. godine smrtnost je bila nešto veća zbog posljedica virusa korona.
Iz Fonda napominju da prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju kada u toku njihovog korištenja prestanu da postoje uslovi za ostvarivanje tih prava.
Pravo na penziju prestaje u slučaju smrti korisnika, a za mjesec u kome je korisnik preminuo isplaćuje se članovima porodice za cijeli mjesec.
Pravo na porodičnu penziju prestaje udovici mlađoj od 50 godina koja stupi u brak, izuzev ako je to pravo ostvarila zbog potpune nesposobnosti za privređivanje.
Ako je riječ o udovcu, pravo na porodičnu penziju prestaje ako je mlađi od 60 godina, dodaju iz Fonda PIO. Pravo na porodičnu penziju prestaje i djetetu završetkom redovnog školovanja, kao i studentu korisniku porodične penzije na redovnom školovanju, koji u trenutku korištenja prava navrši 26 godina. Iz Fonda PIO navode da prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja prestaju i u slučaju kada se naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uslovi za ostvarivanje tih prava. Postupak za prestanak prava pokreće se po službenoj dužnosti bez obzira na rok koji je protekao od dana donošenja rješenja kojim je priznato pravo. Prava u skladu sa ovim stavom prestaju od dana donošenja rješenja o prestanku prava.
Ukoliko korisnik kome je pravo prestalo ponovo podnese zahtjev za ostvarivanje prava na penziju, pravo se priznaje prema uslovima za ostvarivanje prava koji su primjenjivani na dan prvog priznavanja prava, i pripada od dana podnošenja zahtjeva.
Korisnik penzije može da podnese zahtjev za određivanje novog iznosa penzije na osnovu činjenica za koje je saznao ili su nastupile nakon donošenja rješenja o priznavanju prava na penziju. Novi iznos penzije pripada korisniku od dana podnošenja zahtjeva i ne može biti niži od dostignutog iznosa za mjesec u kojem je zahtjev podnesen.

SRNA

Foto Pixabay

NAJČITANIJE