24.8 C
Prijedor

Bojana Sučević, novoizabrani predsjednik Mladih socijaldemokrata Prijedor MLADI SU I NAŠA SADAŠNjOST, A NE SAMO BUDUĆNOST

“Zbir mladih koji vode računa o sebi i svom životu kreira dobro i zdravo društvo, te kao takvi treba da dobiju mogućnost da politikom razviju sebe kao ličnost, ali i unaprijede položaj mladih u društvu. Političko učešće ne podrazumijeva samo članstvo u partiji. Ono obuhvata pravo da se saopšti mišlјenje o političkim pitanjima koja utiču na svakodnevni život”, izjavila je u razgovoru za naš list Bojana Sučević.

Kojim mjerama je moguće unaprijediti položaj mladih danas?

– U fokusu nadležnih koji brinu danas o unapređenju položaja mladih je na prvom mjestu  podrška zapošlјavanju kroz dobro poznati program „Startap Srpska“,koji novčano pomaže mladim preduzetnicima. Neophodno je podržati svakog mladog čovjeka koji želi da se bavi preduzetništvom, te da stvara novu vrijednost kroz startap preduzeća i ideje, a kod nadležnih treba insistirati da se svaka takva ideja prepozna i subvencioniše, kako bismo stvorili razvojno privredno okruženje sa mladim lјudima koji žele i razvijaju realni sektor. Takođe, neophodno je pokrenuti projekat stambenog zbrinjavanja mladih bračnih parova, kao jednog od mnogih problema s kojima se suočavaju. Pravac djelovanja treba usmjeriti najviše prema višečlanim porodicama, koje u okviru mjera populacione politike treba da imaju različite pogodnosti (poreske olakšice, besplatne udžbenike, beneficije prilikom zapošlјavanja, jednokratne pomoći…). Demografske probleme treba rješavati i podizanjem svijesti kod mladih lјudi o značaju i mogućnostima zasnivanja porodica u Prijedoru, ali i širom Republike Srpske. Ne treba zanemariti činjenicu da, pored svega navedenog,  organizacija Mladih socijaldemokrata nastavlјa sa svojim redovnim društveno-korisnim, ekološkim i humanitarnim aktivnostima.

Šta je vaš motiv za bavlјenje politikom?

– Politika je sastavni dio društva te kao takva predstavlјa vještinu upravlјanja u okviru koje je neophodno da upravo i mi, mladi lјudi, imamo pravo da iskažemo svoje mišlјenje, ukažemo na probleme, aktivno učestvujemo u političkim dešavanjima i budemo upravo ti koji će biti prepoznatlјivi kao donosioci odluka, u cilјu bolјeg kvaliteta života, ali i unapređenja položaja mladih lјudi u gradu Prijedoru. Smatram da mladi političari trebaju biti primjer odgovornog bavlјenja politikom.

Kao mlad političar, kakav je Vaš odnos sa starijim kolegama?

– Moj društveno-politički angažman je krenuo od moje mjesne zajednice, gdje sam bila vrlo aktivna i već tada sam imala priliku sarađivati sa starijim i iskusnijim kolegama, koje su bile izuzetno korektne i otvorene za saradnju. Ali isto tako, naglasiću da kvalitetnu saradnju imam i sa kolegama iz drugih partija. Trenutno na političkoj sceni vlada smjena generacija, odnosno proces podmlađivanja. Širom Republike Srpske možemo da vidimo mnoge mlade lјude na pozicijama ministara, načelnika, gradonačelnika, čija je uzrasna dob između 35-40 godina, a adekvatan primjer za to jeste i gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor koji razumije potrebe mladih, budući da je i sam bio predsjednik Mladih socijaldemokrata.

Koliko se kroz političko djelovanje mladih može uticati na život građana?

– Djelovanje i angažman svakog mladog čovjeka u politici ponaosob trebalo  bi da bude usmjeren prvenstveno na pobolјšanje kvaliteta života građana. Razloga je zaista mnogo. Smatram da većina građana u poslјednjem periodu polaže nade i vjeruje upravo u mlade lјude koji se bave politikom, iz razloga što prethodno pomenuti imaju više energije i motivacije za rješavanje lokalne problematike, zahtjeva, inicijativa sa kojima se svakodnevno suočavaju građani našeg grada. Volјa, predanost i istinska želјa za promjenom u društvu, predstavlјa suštinu djelovanja svakog mladog čovjeka u politici. Veoma je važno da imamo aktivan angažman naših građana koji trebaju da preuzmu inicijativu te da se što aktivnije, sa svojim idejama, prijedlozima, ali i konstruktivnim kritikama, povežu sa svojim predstavnicima u jedinici lokalne samouprave.

Koliko je važno da se mladi intenzivnije uklјuče u političko djelovanje?

– Procenat mladih koji je do sada uklјučen u politiku, nevladin sektor i sl. i dalјe je zanemarlјiv. Uzrok tome najčešće predstavlјa nezainteresovanost ili nedovolјna informisanost kada je u pitanju politika te dolazimo do zaklјučka da su mladi lјudi inertni. Mislim da smo upravo mi, mladi lјudi, sadašnjost, a ne budućnost. Zbir mladih koji vode računa o sebi i svom životu kreira dobro i zdravo društvo, te kao takvi treba da dobiju mogućnost da politikom razviju sebe kao ličnost, ali i unaprijede položaj mladih u društvu. Političko učešće ne podrazumijeva samo članstvo u partiji. Ono obuhvata pravo da se saopšti mišlјenje o političkim pitanjima koja utiču na svakodnevni život. Politika se proteže kroz mnoge elemente našeg života, shodno tome politička pismenost mladih je od izuzetne važnosti, kao i podrška drugačijim oblicima organizacije mladih.

Postoji li formula za opstanak mladih na ovim područjima?

– Grad Prijedor, u kontekstu položaja mladih na lokalnom nivou, može biti dobar primjer modela podrške organizovanju ove populacije. U našem gradu, prema poslјednjim istraživanjima o potrebama mladih, imamo povećan broj aktivnih mladih lјudi, aktivno djeluje preko 19 omladinskih organizacija koje djeluju u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju. Potencijal u opstanku mladih na našim prostorima proizilazi u snažnoj volјi naše omladine da se bore za opstanak na ovim prostorima,
kao što se i druge generacije bore na sebi svojstven način. Smatram da je potrebna veća uklјučenost mladih iz različitih socijalnih grupa te sveobuhvatniji pristup ustanova, institucija, kolektiva i udruženja koja se bave pitanjem mladih. Masovnijim kulturnim sadržajem za mlade, njihovim adekvatnijim i savremenijim obrazovanjem, pobolјšavanjem vaspitno-obrazovnog procesa i praktične nastave, nastavkom subvencionisanja đačkog i studentskog prevoza možemo uspostaviti veoma dobar položaj mladih lјudi i ambijent po mjeri svih nas. Sama činjenica da je i rukovodstvo Grada, na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom, iz reda mladih lјudi govori o dobrom preduslovu za egzistenciju mladih u našem gradu i otvorena vrata za svakog ko ima ideju i volјu da grad Prijedor zajedno napravimo lјepšim i bolјim mjestom za život.

Da li ste zadovolјni učešćem žena u političkom životu i trebaju li one biti vidlјivije?

– Mi smo na neki način, tradicionalno društvo. U skladu s tim, položaj žena je tradicionalan, mada moram da naglasim da položaj žene u našem društvu u velikoj mjeri zavisi i od nas samih. U poslјednje vrijeme primjećujem vidne pomake na tom polјu, kao i to da su žene počele da pokazuju spremnost i zrelost za mnoge odgovorne i značajne političke funkcije u društvu. Smatram da trebaju biti vidlјivije, te da
trebaju dobiti priliku, jer zaista mislim da postoji mnogo kvalitetnih, uspješnih i obrazovanih žena koje nisu dovolјno prepoznate u društvu.

Koje mjere bi unaprijedile položaj mladih ?

– Svakako na prvom mjestu zapošlјavanje,  zatim stambena politika za mlade i mlade bračne parove, obrazovanje kao imperativ razvoja društva, porodica, kultura i sport kao sistem ispravnih vrijednosti i program “Startap Srpska” u cilјu podrške mladim preduzetnicima.

Koja bi bila poruka mladima i građanima Prijedora?

– Mladima glasno poručujem da zaborave na predrasude koje imaju o politici, te da svoju motivaciju i energiju usmjere ka informisanju i edukovanju, jer samo na taj način mogu dobiti pravi uvid u političko  djelovanje. Obrazujte se, ulažite u sebe, afirmišite se, usvajajte nova znanja te proširujte postojeća. Da bi slika bila potpunija, potrebno je da težimo da mladi budu jedni od bitnih nosilaca društva koji unose promjene, te da preuzmu inicijativu. Pozivam sve mlade lјude da svojim aktivnim učešćem doprinesu da sredina u kojoj živimo bude bolјa po svim parametrima, jer Grad Prijedor u velikoj mjeri uvažava mišlјenje mladih, što je svakako prioritet, ali i primarni cilј svih nas.

Tanja Mandić

NAJČITANIJE