24.8 C
Prijedor

ODRŽANA KONFERENCIJA „SMEs GO DIGITAL – DIGITALNA TRANSFORMACIJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA“ I MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP EDASOL 2024.

U prostorijama Panevropskog univerziteta „APEIRON“ u Banjoj Luci, danas je održana Konferencija „SMEs GO DIGITAL – Digitalna transformacija malih i srednjih preduzeća“, kao i  14. Međunarodni naučni skup o ekonomskom razvoju i životnom standardu – EDASOL 2024. Organizator konferencije je Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“, u saradnji sa projektnim partnerima: Udruženjem drvoprerađivača „Klaster DRVO-PD“ i Panevropskim univerzitetom „APEIRON“.


Konferencija „SMEs GO DIGITAL“ predstavljala izuzetnu priliku priliku za MSP da se upoznaju s najnovijim tehnologijama i strategijama digitalne transformacije i primjerima dobre prakse. Cilj ovog događaja bio je poboljšanje pristupa relevantnom znanju i stručnosti, promocija praktičnih alata i primjera digitalne transformacije u MSP, te uspostavljanje kanala informisanja sa specifičnim ciljnim grupama i potencijalnim korisnicima. U prilogu se nalazi saopštenje za medije.
Konferencija “SMEs GO DIGITAL” je dio projekta “REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade (REPRO DI)” podržanog u okviru šireg projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini / EU4DigitalSME”, kojeg sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke, a provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Cilj “REPRO DI” projekta jeste ubrzanje tehnološke i digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća (MSP), kako bi se ublažili uticaji COVID-19 na ekonomiju BiH, a realizuje se od novembra 2023. do avgusta ove godine. Više o projektu možete pronaći na sljedećem linku: https://razvojnaagencija.predaprijedor.com/portfolio/repro-digitalna-transformacija-sektora-drvoprerade-repro-di/


Razvojna agencija “PREDA”

NAJČITANIJE