24.8 C
Prijedor

Predrag Puđa, pomoćnik direktora Poreske uprave Područni centar Prijedor NAPLATA JAVNIH PRIHODA VEĆA ZA OKO 14 ODSTO

 „Novi Zakon o fiskalizaciji predstavlјa unapređenje starog modela fiskalizacije, a koji se u Republici Srpskoj primjenjuje od 2008. godine. Stari model podrazumijeva sinhronizaciju podataka između fiskalnog uređaja i Poreske uprave jednom dnevno, dok novi zakon podrazumijeva da cjelokupan promet koji se registruje u prodaji u svakom trenutku bude evidentiran putem stalne internet veze. Poreskim obveznicima troškovi fiskalizacije biće finansirani iz budžeta Republike Srpske. Poreski obveznici prve grupe fiskalizacije, u skladu sa javnim pozivom za podnošenje zahtjeva za pokretanje postupka inicijalne fiskalizacije i subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije, koji je objavlјen 17. aprila, imaju rok da najkasnije do 17. juna pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije“, rekao je za „Kozarski vjesnik“ pomoćnik direktora Poreske uprave Područnog centra Prijedor Predrag Puđa.

Kako poreski obveznici pokreću postupak inicijalne fiskalizacije?

– Postupak se pokreće podnošenjem prijave za registraciju poslovnog prostora, zahtjeva za izdavanje bezbjednosnog elementa i zahtjeva za subvencionisanje troškova inicijalne fiskalizacije. Sve te prijave podnose se elektronskim putem posredstvom internet stranice Poreske uprave RS, www.poreskaupravars.orge-Usluge-Podnošenje prijava. Naglašavamo da je Zakonom o fiskalizaciji propisana prekršajna odgovornost za obveznike fiskalizacije koji u zadatom roku ne pokrenu postupak inicijalne fiskalizacije. PU PC Prijedor ne vrši uvođenje poreskih obveznika u novi sistem fiskalizacije, kako je to bilo u prethodnom sistemu, već to rade nadležni operateri, preko navedene elektronske stranice. U ovom trenutku imamo podatke da je oko 1.200 ugovora oko korištenja elektronskog sandučeta poreskih obveznika podnijelo prijave  za fiskalizaciju po novom zakonu u PU PC Prijedoru.

Koliko iznose naplaćeni porezi u prošloj godini, a koliko u prvih pet mjeseci ove godine?

– Ukupna naplata javnih prihoda u 2023. godini iznosila je 137. 025.165 KM, a u 2022. godini 119.876.843 KM, tako da je prošle godine ostvarena veća naplata za 14,3 odsto. Tokom ove godine, u periodu od januara do maja, ostvarena je naplata od 64.163.629 KM, a u istom periodu prošle godine 55.836.828 KM, što znači da je povećana naplata za 14,91 odsto. Najveća naplata javnih prihoda ostvarena je po osnovu doprinosa na lična primanja koja za pet mjeseci ove godine iznosi 36.664.924  i veća je za 12,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine. Razlozi su, između ostalog, povećanje najniže neto plate.

Koliko iznose direktno naplaćeni porezi u ovoj godini od januara do maja?

– Direktni porezi naplaćeni u ovoj godini su: porez na dobit od 7.222.074 KM, porez na lična primanja 6.115.178 KM, porez na prihod od samostalne djelatnosti 1.659.024 KM i porez na nepokretnosti 380.327 KM. Pored direktnih poreza, značajno učešće u naplati javnih prihoda su doprinosi, potom naknada za korištenje mineralnih sirovina u iznosu od 1.170.270 KM, naknada za puteve koja se plaća pri godišnjoj registraciji vozila  iznosi 1.116.412 KM i naknada za priređivanje igara na sreću na automatima u iznosu od 1.106.417 KM. Ovo su podaci za prvih pet mjeseci ove godine.

Koliko je naplaćeno poreza na nepokretnosti u prošloj godini, a koliko se očekivalo?

– Naplata poreza na nepokretnosti u prošloj godini iznosi 2.074.110 KM,  što je 94,27 odsto u odnosu na plan, a za cijeli Područni centar koji, pored Prijedora, obuhvata pet susjednih opština naplaćeno je 3.188.390 KM. Za pet mjeseci ove godine u Prijedoru je naplaćeno 380.722 KM. Činjenica je da je tokom ovog i prethodnog mjeseca počelo uručenje poreskih računa za 2024. godinu, tako da se ostvarena naplata u ovoj godini odnosi na obaveze iz ranijeg perioda. Veliki problem kod uručenja poreskih računa, kao i kod naplate poreza na nepokretnosti je odsustvo vlasnika nepokretnosti, tako da naplata velikim dijelom rezultira sezonskim dolaskom građana iz inostranstva, kada se najčešće obraćaju PU i plaćaju zaostali dug. Svake godine vrati nam se oko 4.500 neuručenih računa, što je oko 20 odsto od ukupnog broja dostavlјenih računa, najveći dio odnosi se na obveznike koji žive u inostranstvu. Zakon je definisao da svi vlasnici imaju obavezu prijaviti imovinu u fiskalni registar nepokretnosti, bez obzira da li je nepokretnost legalizovana ili nije. Nesporno je da će aktuelna legalizacija dovesti do povećanja broja registrovanih nekretnina u fiskalnom registru i povećanja naplate ovog poreza.

Da li postoje pravna lica koja izbjegavaju izdavanje fiskalnih računa?

– Inspektori PU RS, Područnog centra Prijedor, su za pet mjeseci ove godine u okviru posebnih kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa izvršili 160 kontrola pravnih lica i utvrdili 62 nepravilnosti sa ukupno izrečenim kaznama u iznosu od 169.000 KM. Najčešće nepravilnosti koje se prijavlјuju je neizdavanje fiskalnih računa i neprijavlјivanje radnika, tako da ovim putem pozivam građane, koji uoče ovakve nepravilnosti, da ih prijave Poreskoj upravi.

Koje vrste nepravilnosti poreski inspektori najčešće utvrđuju?

– Prilikom vršenja terenskih i kancelarijskih kontrola koje se odnose na poslovanje u zadnjih pet godina, a na osnovu Zakona o poreskom postupku, poreski inspektori najčešće uočavaju nepravilnosti u smislu da su poreski obveznici skrivali oporezive dijelove prihoda, nestandardan ili vanredan prihod, uvrštavali rashode koji se ne odbijaju od poreza, iznosi plaćeni povezanim licima, nestandardan ili vanredan rashod, plaćena kamata, isplaćene dividende, amortizacija, gubitak od prodaje sredstava i slično.

Da li je bilo prijava u vezi sa isplatom plata u kovertama?

– Bilo je sporadično prijava radnika prema poslodavcima koji su isplaćivali plate u koverti, nakon čega smo izvršili kontrole i obračunali poreze i doprinose, tako da apelujem na radnike da prijavlјuju ovakve nepravilnosti. Posebno je važno napomenuti da radnici koji ne dobijaju pun iznos plate preko platne liste, shvate da prihvatanjem dijela plate u gotovini najveću štetu čine sebi, jer će im penzija biti obračunavana po minimalnom iznosu, a čine i štetu budžetu Republike Srpske iz kojeg se finansiraju mnogi projekti bitni za život svakog čovjeka u Republici Srpskoj. Zato apelujem na sve zaposlene koji imaju ovu situaciju da prijavlјuju takve slučajeve.

Koliko je računa poreskih obveznika blokirano u ovoj godini?

– Kada je riječ o blokadama, to je relativno, jer svaki dan se podnose prijave, stvaraju se obaveze, vrše se plaćanja obaveza. Na području cijele regije u pet mjeseci ove godine blokirano je 77 računa pravnih lica i 360 preduzetnika, ali se isto tako i svaki dan vrše deblokade kada poreski obveznik izvrši obavezu. Poreski obveznici koji ne vrše redovno plaćanje dobijaju opomene, da li putem pošte ili mejlom, da plate u roku obaveze i da ne dođe do blokade računa, jer onda moraju plaćati troškove prinudne naplate, zatezne kamate i troškove banke.

Bojana Majstorović

NAJČITANIJE